Memento Mori

cartell exposició POLITEC

L’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Informàtica presenta l´exposició pictórica “Memento Mori” de l’artista Miquel Orts, en la qual a través de cares de gent vella, de persones marginades, de paisatges crepusculars o d’aïllament, ens transmet la sensació de malenconia i d’impotència davant la brevetat de la vida.

Miquel Orts és Llicenciat en Filologia Clàssica per la Universitat de València i Llicenciat en Belles Arts per la Facultat de Sant Carles de la Politècnica de València.

En aquesta ocasió, presenta el seu projecte “Memento Mori” (recorda que ets mortal), per evocar una sensació d’aïllament i solitud.

Els treballs exposats han estat realitzats entre els anys 2014 i 2015 i, en veure’ls junts, a l’autor li va semblar que tots ells transmeten una sensació de malenconia i d’impotència davant de la brevetat de la vida.

“No era conscient de que la meva temàtica fora coherent, ja que parteix d’imatges fotogràfiques preferentment en blanc i negre, que trobe a Internet o en altres mitjans de comunicació, que m’impressionen per algun motiu”.

Els seus colors, molt saturats, ens provocen sensacions, sentiments i estats d’ànim molt confrontats.

Ana Auñón comissària de l’exposició.

L’exposició es podre visitar des del dia 1 al 30 juny 2015

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática presenta la exposición pictórica, “Memento Mori” del artista Miquel Orts en la cual a través de caras de ancianos, de personas marginadas, de paisajes crepusculares o de aislamiento, nos trasmite la sensación de melancolía y de impotencia ante la brevedad de la vida.

Miquel Orts es Licenciado en Filología Clásica por la Universidad de Valencia y Licenciado en Bellas Artes por la Facultad de San Carlos de la Politécnica de Valencia.

En está ocasión, presenta su proyecto “Memento Mori” (recuerda que eres mortal), para evocar una sensación de aislamiento y soledad.

Los trabajos expuestos han sido realizados entre los años 2014 y 2015 y, al verlos juntos, al autor le pareció que todos ellos transmitían una sensación de melancolía y de impotencia frente a la brevedad de la vida.

No era consciente de que mi temática fuera coherente, ya que parto de imágenes fotográficas preferentemente en blanco y negro, que encuentro en Internet o en otros medios de comunicación, y que me impresionan por algún motivo”.

Sus colores, muy saturados, nos provocan sensaciones, sentimientos y estados de ánimo muy confrontados.

Ana Auñón comisaria de la exposición.

La exposicion se podrá visitar desde el día 1 al 30 de junio del 2015

Anuncios